Smooth Project Workflow

Apparatuur voor chemische en petrochemische industrie moeten regelmatig technisch worden gekeurd. Ebert HERA repareert en (her-) keurt de apparaten. Ons doel: de hoogste kwaliteit en de hoogste veiligheid op de werkplek. Inspecties  plannen binnen de afgesproken tijd, binnen budget en geen ongelukken.

PLANNING EN VOORBEREIDING.

De planning wordt gemaakt middels Primavera. Dit zijn speciaal ontwikkelde programma’s voor de documentatie. 25 hooggekwalificeerde ingenieurs van Ebert HERA worden hier ingezet. Wij bieden uitstekende faciliteiten. De uitrusting omvat bundelgereedschap, gereedschapscontainers en nog veel meer.

UITVOERING EN DOELSTELLINGEN.

Ebert HERA voert revisies, nieuwbouw, de wederopbouw en de modificatie van plants uit. We voeren het werk zo snel mogelijk uit, efficiënt, kostenbewust en rekening houdend met alle veiligheids- en milieu-technische aspecten. We hechten veel belang aan de kwaliteit van de uitvoering.

PROJECTONDERSTEUNING.

Hoofdcontractant, full-service aannemer, alliantiepartners, lokale contractor of global-aannemer over de hele wereld. In Lead-Contract coördineren we op het gebied van steigers, isolatie, schoonmaken, de levering van kranen en niet-destructief onderzoek.

CONTRACT LANDEN.

Plant inspecties worden afgehandeld door de Ebert HERA in de volgende landen:

 • Duitsland
 • België
 • Nederland
 • Zwitserland
 • Oostenrijk
 • Frankrijk
 • Engeland

PROJECT VOORBEELDEN:

 • Rhine-Hub contract BP
 • Global Europe Verdrag ExxonMobil
 • Pooling overeenkomst SABIC
 • Full service contract Evonikk

HERZIENINGEN:

 • BP Rotterdam, met 70.000 manuren
 • ExxonMobil Rotterdam, met 20.000 manuren
 • Ruhr Oel Gelsenkirchen, met 50.000 manuren
 • SABIC, met 30.000 manuren
 • Oxea (ehem. Hoechst), met 40.000 manuren