Beter safe than sorry

Veilig aankomen: dit is vooral belangrijk in liften. De exploitant van een liftinstallatie is dus verplicht om een veilige werking te garanderen. Ebert HERA werkt met gekwalificeerd personeel. 

RECHTSGRONDSLAG.

De jaarlijks terugkerende testsystemen ter monitoring van liften voor personenvervoer wordt geregeld door de bepalingen van de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid (BetrSichV). Het heeft betrekking op alle relevante veiligheidscomponenten en de daarbij behorende functies.