Onmisbaar voor veilig werken

Takels moeten werken – anders zouden er vertragingen, storingen, uitschakelingen of zelfs ongelukken kunnen gebeuren. De wet verplicht leveranciers en ondernemers om een regelmatig onderzoek van hijs- en hefmiddelen  uit te voeren– Ebert HERA Esser Group is hierin een betrouwbare partner.

VEILIGHEID VERHOGEN – VERLAGEN KOSTEN.

Door regelmatige toetsing van uw takels en de tijdige vervanging van defecte onderdelen wordt de veiligheid op de lokatie vergroot. Door het tijdig signaleren van defecten kunnen kosten van de reparatie worden terug gedrongen.

EISEN EN RICHTLIJNEN.

De wetgever eist dat hijsmiddelen door deskundig personeel wordt gebruikt. (Visuele) controles worden voor aanvang uitgevoerd, periodiek worden deskundige inspecties en indien nodig  reparaties uitgevoerd en tevens wordt er onderhoud gepleegd. De specialisten van Ebert HERA bieden de nodige kennis en expertise.