Succesfactor milieu

Milieubescherming is voor ons meer dan een groene kleur. Actieve bescherming van het milieu is locaal, regionaal, nationaal en internationaal een succesfactor. Consumenten en het publiek besteden bijzondere aandacht aan de vraag of de productie, distributie en het gebruik van een product milieuvriendelijk zijn. De uitstraling en toepassing vormen het imago van hun bedrijf in het openbaar. Milieubewust opereren bevordert de geloofwaardigheid en acceptatie van bedrijven alsmede de ((inter-) nationale-) concurrentiepositie. Ebert HERA steunt bedrijven als een betrouwbare partner.

STAATSOBLIGATIES EN EIGENDOM.

Wij helpen u om de milieudoelstellingen van uw bedrijf te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Om aan de internationale normen; DIN EN ISO 14001, EU Milieu Richtlijnen en de in het auditschema gestelde doelstellingen en voorwaarden te voldoen, richten we ons op het milieu managementsysteem. Een duurzame ontwikkeling is het doel.

TOEPASSING IN GEBRUIK.

Een goed functionerende milieubeheer is gebaseerd op duidelijke operationele procedures en duidelijke toegekende verantwoordelijkheden en omvat planning, organisatie, praktijken en procedures, middelen en processen.

VOORDELEN

Een professioneel milieumanagementsysteem biedt een onderneming een aantal voordelen: Goodwill bij de vergunning van opdrachten, vereenvoudigde vergunningenprocedure en vereenvoudiging van wettelijke controle. Het vertrouwen in de richting van de overheid en particuliere instellingen zal worden verhoogd. Het risico van storingen en ongevallen wordt verminderd en milieu- en productieschade kunnen worden vermeden. Door het optimaliseren van de technische- en organisatorische milieumaatregelen zijn enorme kostenbesparingen mogelijk.