Voorkomen veiligheidsrisico's

Beveiliging is ook met de middelen en activa met een beperkte levensduur van grote betekenis. Maatregelen voor het onderhoud dragen bij tot een permanente beschikbaarheid van het systeem. Regelmatige inspecties zijn belangrijk om onberekenbare veiligheidsrisico’s en hoge kosten te vermijden. Ebert HERA is het bedrijf om uitgebreide BGV controles rond uw industriële apparatuur en machines uit te voeren.

BASISREGELS.

De branchevereniging (BGV) zijn ongevallenpreventie voorschriften, die door de Duitse beroepsverenigingen zijn aangenomen. Een ondernemer is zelf verantwoordelijkom deze bepalingen  na te leven. De BG-regels bevatten bepalingen voor de preventie, arbeidsveiligheid, elektrische systemen en apparatuur, en andere veiligheidsvoorschriften. Ook als aanbieder van veiligheidsdiensten, is Ebert HERA een betrouwbare partner.
nl/activiteiten/elektro-meet-en -regeltechniek